Технології відновлюваних джерел енергії вже досягли необхідного технічного та економічного рівня для широкого впровадження. Вони дозволяють забезпечувати потреби всіх без винятку людей в електроенергії, навіть там де раніше не було надії на доступну електрифікацію, одночасно заміщуючи старі енергетичні потужності на викопному паливі.  В поєднанні з технологіями зберігання та перетворення енергії, в майбутньому вони можуть повністю забезпечити всі потреби суспільства в енергії.

генеральний директор Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) Аднан Амін.

Повний перехід на 100% енергії з відновлюваних джерел та ефективного і ощадливого її використання – це єдиний шлях для подальшого розвитку людства, який дозволить подолати проблеми змін клімату та забруднення довкілля. Це стало очевидним після підписання Паризької Угоди до Рамкової конвенції ООН зі змін клімату, яка об’єднує всі 195 країн світу заради захисту спільного майбутнього.

На відміну від викопного вугілля, нафти, газу і атомної енергетики, відновлювані джерела енергії не руйнують довкілля, а також є невичерпними. При розумному та ощадливому використанні можуть живити нашу цивілізацію сотні і тисячі років без війн і конфліктів за викопні поклади.

В країнах “глобального півдня” – Індії, Африці, Південній Америці – відновлювані джерела енергії вже роблять сучасні послуги доступними для мільйонів людей, які раніше не мали лише примарну надію на гідне життя. Енергія від сонця, вітру, води та інших універсально доступних джерел завдяки сучасним технологіям тепер дозволяє цим людям мати освітлення, чисту питну воду, комфорт у побуті, мобільний зв’язок, доступ до інформації та нові можливості для розвитку.

Поряд з цим, в усьому світі подальша залежність від викопного палива створює більше загроз, ніж переваг. Утримання росту глобальної середньої температури на рівні нижчому 2 °С вимагає швидкої та повної декарбонізації енергетичного сектора – як в розвинених економіках “глобальної півночі”, так і в країнах “глобального півдня”. Тому максимально швидке скорочення споживання викопного палива та перехід до відновлюваних джерел енергії є нагальною задачею для всього людства. Відповідний політичний курс вже зафіксований в ЄС та Китаї, а позиція президента США вже не є стримуючим фактором для глобального Енергетичного Переходу. Насправді він вже почався і його неможливо зупинити.

Досвід перетворень в Німеччині за останні 15 років демонструє, що велика економіка з сильною промисловістю може бути енергоефективною та успішно переходити від ядерного та викопного палива до відновлюваних джерел енергії. Ще більш вражаючим є приклад Китаю, який за останні 5 років став абсолютним лідером у розвитку ВДЕ.

Згідно з доповіддю Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA), вартість «зеленої» енергії падає настільки швидко, що всього за кілька років вона має стати дешевшим джерелом генерації електроенергії, ніж традиційні викопні види палива.

Глобальна електроенергетична система, побудована виключно на відновлюваних джерелах енергії, вже є не довгостроковою перспективою, а найближчою реальністю. За прогнозами IRENA 2020 року відновлювані джерела енергії, в першу чергу сонячна та вітрова енергетика, стануть найдешевшими видами генерації електроенергії в світі.