• Всі
  • В Українi
  • Практичні посібники
  • У свiтi

Analytical report “Overview of RES development in electricity market: obstacles and general recommendations”

14.07.2023 | English

Аналітичний звіт “Огляд розвитку ВДЕ в електроенергетиці бар’єри та загальні рекомендації”

13.12.2022 | Українська

Revitalising EU-UKRAINE cross-border infrastructure for a secure, clean energy future

29.08.2022 | English

Брифінг «Відновлення транскордонної інфраструктури ЄС-Україна для безпечного і чистого енергетичного майбутнього»

Публікація підготовлена у рамках проєкту «Закриття циклу: справедливий енергетичний перехід, розроблений містами та регіонами» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст публікації є відповідальністю ГО «Екоклуб» і вона за жодних обставин не може вважатися такою, що відображає позицію Європейського Союзу.

22.08.2022 | Українська

Газова незалежність громад: детальна інструкція переходу на біомасу в теплопостачанні

18.08.2022 | Українська

Економічні наслідки поступової відмови від використання вугілля в Україні до 2030 року

09.02.2022 | Українська

Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року

В цій доповіді представлені результати всебічного макроекономічного дослідження з моделюванням сценаріїв розвитку українського енергетичного комплексу, враховуючи всі енергетичні потреби транспорту, промисловості, сільського господарства та інших галузей. Дослідження було проведено фахівцями Державної установи «Інститут економіки та прогнозування» Національної академії наук України за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні в 2016-2017 роках. Команда дослідників змоделювала три потенційно можливі сценарії майбутнього української енергетики: Консервативний, Ліберальний та Революційний. Згідно сценарію, що передбачає наявність послідовних державних заходів з підтримки ВДЕ та енергоефективності, до 2050 року частка ВДЕ у загальному кінцевому споживанні енергетичних ресурсів може зрости до 91%.

06.11.2018 | Українська

Energy Atlas 2018: Facts and figures about renewables in Europe

Доповідь “Енергетичний Атлас Європи” дає огляд поточного стану відновлюваної енергетики в Європі та її перспектив до 2050 року. У цій доповіді досліджується значний досвід, який накопичили країни ЄС в сфері інтеграції великих потужностей вітрової та сонячної енергетики в загальну енергосистему. Для подальшого збільшення частки ВДЕ в загальному енергопостачанні ключовою є інтеграція електроенергетики з транспортом і опаленням та впровадження механізмів керування попитом. Дослідження було спільно опубліковано Фондом Генріха Бьолля, Friends of the Earth Europe, Європейською Федерацією відновлюваних джерел енергії (EREF) та Зеленою Європейською Фундацією.

06.12.2018 | English

Cost competitive renewable power generation: Potential across South East Europe

Цей спеціальний звіт Міжнародного агентства з відновлюваної енергії (IRENA) спрямований на підтримку урядів країн Південно-Східної Європи (країни Балканського півострову, Румунія, Болгарія, Україна, Молдова) у підготовці довгострокових стратегій розвитку відновлюваної енергетики. У звіті наводиться оцінка доступного кожній країні економічного потенціалу для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії та рекомендації щодо його реалізації. Спираючись на високий потенціал для розвитку відновлюваної енергетики регіон, що включає нових членів Європейського Союзу (ЄС) та країн-учасниць Договору про Енергетичне Співтовариство, може прийняти в сфері клімату та енергетики амбітні цілі на 2030 рік.

06.12.2018 | English

Global energy transformation: A roadmap to 2050

В доповіді “Глобальна енергетична трансформація: Дорожня карта до 2050 року” Міжнародне Агентство з Відновлюваної Енергетики (IRENA) закликає до невідкладного енергетичного переходу в усьому світі та переконливо доводить, що новий шлях розвитку енергетики є економічно більш вигідним. Темпи розгортання відновлюваної енергетики мають бути збільшені принаймні в шість разів по всьому світі для досягнення цілей декарбонізації економіки до 2050 року та запобігання катастрофічним змінам клімату, визначених Паризькою Угодою. Для цього необхідне масштабне зростання інвестицій у ВДЕ і енергоефективні технології та їх широке розгортання без зволікань.

06.12.2018 | English

REN21 Renewables Global Status Report 2018

Доповідь міжнародної мережі REN21 “Стан відновлюваної енергетики в світі на 2018 рік” дає загальну картину в галузі та аналіз по кожному регіону. В доповіді показані існуючі протиріччя в галузі: революція в електроенергетичному секторі веде до швидких змін та переходу до відновлювальних джерел енергії, з іншого боку загальний перехід не розвивається з потрібною швидкістю. Перехід до ВДЕ у секторі електроенергетики вже відбувається, але термінові дії потрібні в сферах опалення, охолодження та транспорту. Кожна з цих сфер детально проаналізована в доповіді.

06.12.2018 | English

Чому в Україні слід розвивати децентралізовану енергетику вже сьогодні?

В публікації наведені особливості і переваги розподіленої генерації з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), загальні технічні аспекти їх застосування, успішні приклади впровадження у світі та перспективи впровадження підходу децентралізації енергетики в Україні. Представленно також перелік заходів для запуску активного розвитку малих та середніх станцій альтернативної енергетики. Це можуть бути сонячні панелі на даху, вітряки, біогазові установки, а також комбінації цих та інших технологій.

22.01.2018 | Українська

Енергетичні кооперативи: досвід Німеччини та Австрії

Енергетичні кооперативи є об’єднаннями громадян, підприємств та організацій, метою яких є, як правило, реалізація різноманітних локальних проектів у сфері відновлювальної енергетики. Юридичні аспекти функціонування енергетичних кооперативів у Німеччині та Австрії проаналізовані в дослідженні Офісу Фінансового та Економічного Аналізу ВРУ. У ньому розглядаються основні вимоги законодавства Австрії та Німеччини щодо правового та організаційного статусу енергетичних кооперативів, а також проаналізовано державні гарантії діяльності енергетичних кооперативів, правила ліцензування їх діяльності та надання їм державної і місцевої підтримки.

 

21.01.2018 | Українська

Розподілене виробництво енергії: переваги та можливості для кожного українця

Розподілене виробництво енергії – концепція розбудови системи енергогенерації, яка стимулює виробляти енергію на місцях самими ж споживачами – індивідуальними господарствами, громадами, підприємствами. Енергія генерується для власних потреб, але із можливістю передавати її надлишки до загальної мережі за “зеленим тарифом” чи іншим механізмом підтримки. Об’єкти розподіленої генерації використовують локальні джерела, в першу чергу відновлювані, створюючи робочі місця у громадах, приносячи інвестиції та прибутки.

20.01.2018 | Українська

Спорудження сонячних колекторів для гарячої води

Сонячний колектор може використовуватися для душа, гарячого водопостачання кухні і, в залежності від розміру, для обігрівання будинку. Відповідно, паливо та інші ресурси, які до цього часу використовувались для нагрівання води, можуть бути заощаджені. Сонячні колектори широко застосовуються в країнах з високим сонячним випромінюванням і холодними зимами. Вони використовуються всюди, але особливо активно у сільських і гірських районах, де бувають перебої в енергопостачанні.Існують різні типи сонячних водонагрівачів, але усі вони ґрунтуються на простому принципі: чорна поверхня поглинає сонячне тепло, потім це тепло передається воді. Найпростіші моделі можуть бути споруджені із простих матеріалів і не потребують насосів чи іншого електричного обладнання.

20.02.2018 | Українська

Довідник з технологій енергоефективності для бюджетних закладів

В цьому довіднику описані найбільш доступні технології економії енергії у бюджетних установах. Більшість з них можуть бути застосовані і до житлового фонду. Усі технології поділено на розділи, відповідно до сфери енергоспоживання установ. У кінці довідника дається порівняльна таблиця усіх технологій за параметрами: вартість, технічна складність, вплив на довкілля, вартість та складність обслуговування. Один із розділів присвячений огляду фінансових інструментів, що дозволяють залучати ресурси для втілення описаних у довіднику заходів.

21.01.2018 | Українська

Методика громадської оцінки Планів дій сталого енергетичного розвитку міст

Ефективний та дієвий План дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) – дороговказ, що показує куди рухатися громаді для досягнення енергонезалежності, як зменшити вплив на зміну клімату та допомагає залучати в місто інвестиції. ГО Екоклуб спільно з партнерами розробив методику комплексного аналізу ПДСЕР, яка була вперше застосована для аналізу планів Рівного, Полтави, Кременчука та Хмельницького. Ця методика може допомогти всім зацікавленим приєднуватися до громадського аналізу ПДСЕР.

20.01.2018 | Українська

Револьверний фонд як інструмент фінансування енергоефективних заходів місцевих громад

З цього посібника можна дізнатися про законодавчу базу, принципи формування, механізми дії і приклади застосування інструменту револьверного фонду на місцевому рівні в Україні.Головна мета цієї публікації – ознайомити керівництво міст та осіб відповідальних за розробку та втілення політики сталого енергетичного розвитку щодо існуючих інноваційних фінансових інструментів для реалізації проектів у сфері енергоефективності, а також практичний досвід використання цих інструментів в Україні.

20.01.2018 | Українська

Посібник з громадського моніторингу енерговитрат бюджетних закладів

Посібник об’єднав досвід діяльності громадської організації «Екоклуб» (Рівне) з просування енергоефективності на рівні місцевої політики. У ньому пояснюється як отримувати інформацію від органів влади, описано практичне застосування Закону України «Про доступ до публічної інформації». Особлива увага приділяється аналізу енергоспоживання громадських будівель. Також пояснюється, які саме дані потрібні для оцінки енергоефективності установ, які фінансуються з бюджетів різних рівнів. На завершення запропоновані шляхи використання подібних досліджень для впливу на владу з метою підвищення енергоефективності у селищі і місті, районі і області.

21.01.2018 | Українська

Виготовлення паливних брикетів з відходів рослинного походження

Практичний довідник виготовлення паливних брикетів з різноманітних відходів рослинного походження задля забезпечення власного домогосподарства біопаливом. У Довіднику наведені базові знання та приклади конструкції пресів для виготовлення палива.

21.01.2018 | Українська

Посібник з комплексного відновлення дерев’яних вікон

Щоб створити комфортні умови перебування у приміщеннях та заощаджувати кошти на оплаті тепла, не обов’язково встановлювати металопластикові вікна. Для цього достатньо якісно реставрувати та утеплити старі: очистити від фарби, зашпаклювати раму, відшліфувати її, пофарбувати, закріпити скло силіконом та штапиками, прилаштувати силіконову стрічку. Загалом, технологія, що походить зі Швеції, є простою та недороговартісною. Її особливістю є використання спеціальної силіконової стрічки, що кріпиться навколо рами та затискається, коли вікно закривають, заповнюючи усі щілини. Крім підвищення енергоефективності приміщення та середньої температури у ньому на 2-3 градуси, серед її переваг − збереження первісного естетичного вигляду вікна, і будівлі загалом.

21.01.2018 | Українська

Утеплення будинку: комфорт і економія

У цьому посібнику представлена інформація, за допомогою якої ви зможете кваліфіковано й якісно утеплити свій будинок власними силами. Він розроблений французькою організацією GERES, яка займається розвитком та вдосконаленням різноманітних технологій утеплення в багатьох країнах. Крім надання практичних порад, експерти пояснюють зв’язок між охороною довкілля, споживанням енергії та утепленням будинків. Основна частина посібника присвячена детальному поясненню теоретичних основ теплоізоляції. Тож ви отримаєте знання і зможете більш фахово розрахувати необхідну товщину ізоляції для вашого будинку та обрати найбільш відповідний матеріал. Окрема увага приділена утепленню природними матеріалами, які за своїми властивостями не поступаються штучним та є безпечними для здоров’я людей і довкілля.

21.12.2018 | Українська