Європейська Комісія оприлюднила стратегію повної декарбонізації економіки Євросоюзу, яка передбачає нульові викиди парникових газів до 2050 року. Після цієї дати має забезпечуватись від’ємний баланс: поглинання парникових газів з атмосфери повинно перевищувати залишкові викиди.

Політична декларація “Чиста планета для усіх” та текст проекту довготермінової стратегії ЄС охоплюють практично всі сфери державної політики і відповідають цілям Паризької  Угоди: обмежити глобальне потепління на рівні значно нижчому, ніж 2 °С, а також докласти максимум зусиль для росту температури не більше, ніж 1,5 ° С.

Технічна та економічна можливість повної декарбонізації економіки підтверджується висновками міжнародної неурядової “Комісії з енергетичної трансформації”, до якої увійшли більше 200 галузевих експертів та промисловців. Згідно з їхньою доповіддю, технічно і фінансово досягнення нульового рівня викидів СО2 від “складних” секторів – важкої промисловості, вантажного транспорту та авіації – можливе до 2050 року в розвинених країнах світу та до 2060 року у країнах, що розвиваються.

У межах угод з ЄС Україна зобов’язана розробити та затвердити свій Національний план з клімату та енергетики з чітко визначеними цілями до 2030 року. І тут мова не лише про протидію зміні клімату та відповідальність перед партнерами. Прийняття та досягнення амбітних цілей з енергоефективності, скорочення викидів парникових газів, розвитку відновлюваної енергетики має сприяти досягненню енергетичної незалежності країни та модернізації економіки.

Стратегія ЄС узгоджується з висновками, що були оприлюднені Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) в спеціальній доповіді про глобальне потепління на 1,5 °C. Викиди двоокису вуглецю (CO2), спричинені діяльністю людини, необхідно скоротити майже наполовину до 2030 року (у порівнянні з рівнем 2010 року). Це дозволить досягнути балансу між антропогенними викидами та поглинанням СО2 з атмосфери приблизно до 2050 року у межах всієї планети та дасть шанс утримати ріст температури до межі 1,5 °С.

Довгострокова візія повної декарбонізації ЄС була оприлюднена 28 листопада, менш ніж за тиждень до початку переговорів Рамкової конвенції ООН зі змін клімату, які будуть проходити 3-14 грудня в м. Катовіце, Польща.

Тепер документ повинні розглянути Рада Європи, Європейський Парламент, Комітет Регіонів та Економічний і Соціальний Комітет. Спеціальне засідання Ради Європи відбудеться 9 травня 2019 року в м. Сібіу (Румунія).