Energy Atlas 2018: Facts and figures about renewables in Europe

Доповідь “Енергетичний Атлас Європи” дає огляд поточного стану відновлюваної енергетики в Європі та її перспектив до 2050 року. У цій доповіді досліджується значний досвід, який накопичили країни ЄС в сфері інтеграції великих потужностей вітрової та сонячної енергетики в загальну енергосистему. Для подальшого збільшення частки ВДЕ в загальному енергопостачанні ключовою є інтеграція електроенергетики з транспортом і опаленням та впровадження механізмів керування попитом. Дослідження було спільно опубліковано Фондом Генріха Бьолля, Friends of the Earth Europe, Європейською Федерацією відновлюваних джерел енергії (EREF) та Зеленою Європейською Фундацією.

Cost competitive renewable power generation: Potential across South East Europe

Цей спеціальний звіт Міжнародного агентства з відновлюваної енергії (IRENA) спрямований на підтримку урядів країн Південно-Східної Європи (країни Балканського півострову, Румунія, Болгарія, Україна, Молдова) у підготовці довгострокових стратегій розвитку відновлюваної енергетики. У звіті наводиться оцінка доступного кожній країні економічного потенціалу для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії та рекомендації щодо його реалізації. Спираючись на високий потенціал для розвитку відновлюваної енергетики регіон, що включає нових членів Європейського Союзу (ЄС) та країн-учасниць Договору про Енергетичне Співтовариство, може прийняти в сфері клімату та енергетики амбітні цілі на 2030 рік.

Global energy transformation: A roadmap to 2050

В доповіді “Глобальна енергетична трансформація: Дорожня карта до 2050 року” Міжнародне Агентство з Відновлюваної Енергетики (IRENA) закликає до невідкладного енергетичного переходу в усьому світі та переконливо доводить, що новий шлях розвитку енергетики є економічно більш вигідним. Темпи розгортання відновлюваної енергетики мають бути збільшені принаймні в шість разів по всьому світі для досягнення цілей декарбонізації економіки до 2050 року та запобігання катастрофічним змінам клімату, визначених Паризькою Угодою. Для цього необхідне масштабне зростання інвестицій у ВДЕ і енергоефективні технології та їх широке розгортання без зволікань.

REN21 Renewables Global Status Report 2018

Доповідь міжнародної мережі REN21 “Стан відновлюваної енергетики в світі на 2018 рік” дає загальну картину в галузі та аналіз по кожному регіону. В доповіді показані існуючі протиріччя в галузі: революція в електроенергетичному секторі веде до швидких змін та переходу до відновлювальних джерел енергії, з іншого боку загальний перехід не розвивається з потрібною швидкістю. Перехід до ВДЕ у секторі електроенергетики вже відбувається, але термінові дії потрібні в сферах опалення, охолодження та транспорту. Кожна з цих сфер детально проаналізована в доповіді.

Енергетичні кооперативи: досвід Німеччини та Австрії

Енергетичні кооперативи є об’єднаннями громадян, підприємств та організацій, метою яких є, як правило, реалізація різноманітних локальних проектів у сфері відновлювальної енергетики. Юридичні аспекти функціонування енергетичних кооперативів у Німеччині та Австрії проаналізовані в дослідженні Офісу Фінансового та Економічного Аналізу ВРУ. У ньому розглядаються основні вимоги законодавства Австрії та Німеччини щодо правового та організаційного статусу енергетичних кооперативів, а також проаналізовано державні гарантії діяльності енергетичних кооперативів, правила ліцензування їх діяльності та надання їм державної і місцевої підтримки.