Як попереджає Міжурядова група експертів з питань зміни клімату (МГЕЗК) у своїй Спеціальній доповіді про глобальне потепління на 1,5 °C (SR1,5), випущеній у жовтні 2018 року, щоб запобігти дестабілізації кліматичної системи Землі, необхідно спинити підвищення середньої температури планети на рівні +1,5 °C відносно доіндустріального рівня. Вже при нинішньому глобальному підвищенні температури на 1 °C по всьому світу проявляються руйнівні наслідки змін клімату, включаючи підвищення рівня моря у багатьох прибережних містах, екстремальні шторми, тривалі посухи і посилені лісові пожежі.

За оцінками вчених, щоб запобігти катастрофічному потеплінню на 2 °C або вище, викиди двоокису вуглецю (CO2), викликані діяльністю людини, необхідно скоротити до 2030 року майже на 45% в порівнянні з рівнями 2010 року, досягнувши балансу антропогенних викидів та поглинання СО2 з атмосфери приблизно до 2050 року.

Громадські активісти, ООН та інші міжнародні організації, Європейський Союз, а також інші прибічники ідеї переходу до “сталого розвитку” одностайні в тому, що для збереження життя на планеті необхідні невідкладні дії.  Водночас, сучасна криза відкриває великі можливості та перспективи для тих, хто готовий бути провідниками трансформаційних змін.

Ця тема червоною ниткою проходила через виступи багатьох доповідачів під час Світового Економічного Форуму в Давосі 21-25 січня. В день відкриття форуму всесвітньо відомий актор, мультимільйонер та філантроп Леонардо ДіКапріо презентував амбітний сценарій трансформаційних економічних змін, розроблений міжнародною командою науковців в рамках проекту One Earth Climate Model.

Після двох років моделювання та досліджень, які фінансувалися Фондом Леонардо ДіКапріо, вчені визначили реалістичні шляхи для досягнення – і навіть перевиконання – мети Паризької Угоди щодо обмеження глобального потепління на рівні до 1,5 °C.

 «Зі зростанням частоти термінових кліматичних попереджень очевидно, що наша планета не може далі чекати змістовних дій. Цей амбітний і необхідний дороговказ демонструє, що перехід до 100% відновлюваної енергії та серйозні заходи для захисту та відновлення наших природних екосистем, узяті разом, можуть забезпечити стабілізацію клімату протягом життя одного покоління», – відзначив Леонардо ДіКапріо, презентуючи результати проекту.

Джерело: Leonardo DiCaprio Foundation

Оцінка існуючого технічного потенціалу та детальний опис заходів для усунення всіх антропогенних викидів парникових газів до 2050 року була виконана в рамках дворічної наукової співпраці між 17 провідними вченими в Технологічному університеті Сіднея (UTS), двома інститутами Німецького аерокосмічного центру (DLR) та Коледжу з клімату та енергетики Університету Мельбурна. Вони виділили шість ключових напрямів розвитку – п’ять в енергетиці та шостий у землекористуванні.

Модель “One Earth” є проривною в тому, що вона детально та технічно обґрунтовано показує як досягти утримання росту температур на рівні 1,5 °C. Модель передбачає швидкий перехід до використання 100% енергії з відновлюваних джерел до 2050 року, а також масштабні заходи по відновленню деградованих земель на всіх континентах, що підвищить стійкість природних екосистем і забезпечить більшу продовольчу безпеку. Заходи по відновленню земель здатні вивести зайвий вуглець з атмосфери і накопичувати цей вуглець у лісах і в ґрунті, створюючи те що вчені називають «негативними викидами» (показано на графіку жовтим нижче нульової лінії).

Джерело: Leonardo DiCaprio Foundation

Дослідники виділили п’ять основних компонентів переходу до відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). По-перше, це стрімке збільшення обсягів виробництва електроенергії, головним чином за рахунок сонячної та вітрової енергетики. Це дозволить електрифікувати всі види енергетичних послуг, включаючи електропостачання, опалення, транспорт і навіть промисловість. По-друге, застосування батарей великої ємності та інших технологій накопичення енергії, які можуть  поглинати та вивільняти енергію, коли це необхідно. По-третє, енергоефективність – зменшення загального споживання енергії, особливо в розвинених країнах, шляхом підвищення ефективності будівель, міст і транспортних засобів. По-четверте, передбачається повторне використання існуючих трубопроводів та іншої газової інфраструктури для доставки та зберігання водню, виробленого з відновлюваних джерел. По-п’яте, це поступова перепідготовка кадрів в галузі енергетики.

Джерело: Leonardo DiCaprio Foundation

Деякі скептики сумнівалися, що перехід на 100% відновлюваних джерел енергії в загалі можливий. Щоб дослідити доступний для цього технічний потенціал, науковці з UTS створили сучасну комп’ютерну модель світових електричних мереж, поділену на 10 регіональних та 72 субрегіональних енергетичних систем, погодинна робота яких була змодельована до 2050 року. Моделювання показало, що наявні технології та доведені запаси мінеральних ресурсів для виробництва обладнання ВДЕ та систем накопичення енергії, здатні забезпечити енергетичні потреби всіх секторів економіки в перспективі наступних 30 років.

Вчені доводять, що перехід на 100% ВДЕ можливий для всіх видів енергоспоживання, а витрати будуть не більшими, ніж за умов підтримки поточних енергетичних систем. Більше того, це дозволить усунути токсичне забруднення, викликане спалюванням викопного палива. За останніми оцінками воно є основною причиною 9 мільйонів передчасних смертей на рік. Перехід до відновлюваних джерел енергії не тільки покращить здоров’я населення в усьому світі, але й сприятиме економічному розвитку, забезпечуючи 30 мільйонів людей, які зараз працюють у енергетичному секторі, постійними, добре оплачуваними робочими місцями та створюючи додаткові 12 мільйонів нових робочих місць.

Шостим основним компонентом розробленої кліматичної моделі є відновлення земель. Посилаючись на зростаючий обсяг досліджень, аналітики продемонстрували, що активізація зусиль по відновленню земель для поглинання вуглецю з атмосфери, а також перехід до 100% відновлюваної енергії до 2050 року, разом дають світу хороші шанси залишитися нижче межі 1,5 °C.

Втілення у глобальному масштабі сценарію енергетичного переходу, запропонованого у моделі “One Earth”, вимагатиме інвестицій в обсязі близько $1,7 трильйонів на рік. Ця сума видається колосальною, але вона меркне в порівнянні з загальним обсягом урядових субсидій для індустрії викопного палива, який оцінюється Міжнародним валютним фондом (МВФ) у більш ніж $5 трлн на рік.

“Платники податків мимоволі фінансують посилення кліматичної кризи, і це необхідно спинити. Дослідження свідчить, що ми можемо створити чисту енергетику майбутнього, якої ми так відчайдушно потребуємо, використовуючи менше третини тих коштів, що ми витрачаємо зараз, і завдяки цьому покращуючи доступ до енергії в країнах, що розвиваються”, – наголошує директор Фонду Леонардо ДіКапріо Карл Буркарт.

Ініціатива “One Earth” була започаткована Фондом Леонардо ДіКапріо в 2017 році. Ініціатива спирається на новітню науку для створення бачення світу, можливого у 2050 році – світу, в якому людство і природа зможуть співіснувати і процвітати разом. Це бачення базується на трьох стовпах кліматичних дій до 2050 року – переході до 100% відновлюваних джерел енергії, захисті та відновленні 50% територій земель та океанів у світі, а також перебудові сільського господарства. Разом ці стовпи дають глобальну дорожню карту для подолання кліматичної кризи та побудови гідного майбутнього для всіх жителів Землі.