Шановний пане президенте,

Коаліція «Енергетичний перехід»* вітає Вашу участь у 74 сесії Генеральної асамблеї ООН. Разом із тим, звертаємо Вашу увагу на важливість участі у Саміті щодо заходів в області зміни клімату 2019 року, який буде проходити на полях Генеральної асамблеї.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, котрий ініціював Саміт, назвав проблему зміни клімату «головним питанням нашого часу, а його рішення – поворотним моментом історії».

Зараз світ знаходиться на траєкторії, котра веде до глобального потепління на 4°С до кінця сторіччя. Такий сценарій означатиме кінець розвитку людства у теперішньому вигляді. Уже зараз Україна стикнулася з негативним впливом зміни клімату – зміщенням кліматичних зон, посухами, зростанням екстремальних температур та багато іншого.

Тому всі країни, міста, підприємства та громадянське суспільство мають натхненно працювати заради виконання цілей Паризької угоди. Основна мета цієї Угоди полягає в утриманні глобального зростання температури на рівні набагато нижче 2°С в порівнянні з допромисловим рівнем.

Для цього необхідно кардинально скоротити викиди парникових газів за рахунок підвищення ефективності споживання енергії та переходу на відновлювані джерела енергії. Україна робить кроки у обох напрямках, та вони, поки, не дозволяють досягти запланованих 11% ВДЕ у 2020 році.

Разом з тим, перехід від викопних енергоносіїв на відновлювані не тільки стане нашим внеском у попередження зміни клімату, а й призведе до досягнення енергетичної незалежності держави, та може слугувати рушійною силою економіки.

20 вересня в Україні пройде Марш за клімат, на якому сотні небайдужих громадян озвучать своє бажання жити у чистому та безпечному довкіллі. Зміна клімату вже є серйозною загрозою для майбутнього мільйонів людей. Разом з українцями на вулиці своїх міст вийдуть школярі, студенти та дорослі 150-ти країн світу. Вони вимагатимуть скорочення викидів парникових газів, переходу на відновлювані джерела енергії та чистого, безпечного майбутнього для себе і майбутніх поколінь.

Зважаючи на вищевикладене, коаліція «Енергетичний перехід» звертається до Вас з закликом взяти участь у Саміті щодо заходів в області зміни клімату та декларувати підтримку Україною відмови від викопних палив. Незважаючи на складний період історії, Україна має успіхи, які варто демонструвати світу:

– 4 українські міста проголосили своїми цілями перехід до 100% ВДЕ до 2050 року;
– перегляд національного внеску в Паризьку угоду;
– розроблена стратегія низьковуглецевого розвитку до 2050 року;
– ініціювання комітету з питань клімату і енергетики в Енергетичному Співтоваристві;
– запуск Фонду енергоефективності.

Ваша участь у Саміті може стати не лише внеском у міжнародний кліматичний рух, а й підтримати розвиток внутрішньополітичного консенсусу щодо переходу до ВДЕ та підтримки енергоефективності. Існування такого консенсусу дозволить різко пришвидшити розвиток енергетичного сектору України заради добробуту її громадян та збереженню клімату на планеті.

*Коаліція «Енергетичний перехід» — це об’єднання громадських організацій, що об’єднали зусилля для сприяння переходу України до ощадливого енергоспоживання та використання відновлюваних джерел енергії. Більше інформації за посиланням: energytransition.in.ua.