У середу, 16 червня,  Верховною Радою України буде розглядатись проект Постанови про імплементацію Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок від 22.02.2021 № 5129.

 

НПСВ був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України ще 8 листопада 2017 р. Його мета– поступово зменшити викиди забруднюючих речовин від об’єктів теплової енергетики (теплові електростанції, теплоцентралі, котельні тощо).

 

Мета НПСВ – поступово зменшити викиди забруднюючих речовин від об’єктів теплової енергетики (теплові електростанції, теплоцентралі, котельні тощо).

 

Ми вже неодноразово зверталися до Прем’єр-міністра, відповідальних Міністерств, щодо проблем невиконання НПСВ та можливих сценаріїв розвитку у разі неналежного виконання Україною зобов’язань, проводили обговорення у громадській раді при Мінприроди із залученням всіх суб’єктів. Однак питання не зрушило з місця, оскільки власники установок не бажають витрачати кошти на екологізацію своїх потужностей, хоча дані вимоги прописані в їх інвестиційних договорах, а строки такої екологізації їм були погоджені під час розробки НПСВ ще у 2012 році.

 

Отож, перенесення строків НПСВ є НЕПРИПУСТИМИМ з таких причин:

 

  • Теплова енергетика є найбільшим промисловим забруднювачем довкілля, а українські “тепловики”, на відміну від європейських колег, досі категорично не готові вирішувати питання забруднення повітря токсичними газами, зольним пилом та двоокисом вуглецю. Річні викиди великих спалювальних установок, які згідно НПСВ мають пройти процедуру екологізації, становлять у 2019 році: 155895,8 тонн пилу, 599270,0 тонн SO2, 119145,9 тонн NOx. За строк дії НПСВ вітчизняні оператори мають скоротити викиди діоксиду сірки на 95%, а оксидів азоту на 72%. Отже, кожен згаяний рік екологізації, це сотні мільйонів тонн шкідливих речовин, які осідають в легенях наших дітей, українській землі та воді. Також не враховується негативний вплив вугільної енергетики в умовах кліматичної кризи, а податок на викиди СО2 в Україні є одним з найнижчих у світі.

 

  • Невиконання НПСВ тягне за собою непрямі збитки для бюджету держави. За підрахунками дослідників Centre for Research on Energy and Clean Air, українці витрачають 6% ВВП на лікування хвороб, пов’язаних із брудним повітрям.

 

 

  • Екологізація і модернізація вугільних електростанцій є невід’ємним кроком у процесі забезпечення права на чисте повітря згідно зі статтею 13 Конституції України. 

 

  • Вже 10 років Україна є членом Енергетичного Співтовариства і зобов’язана дотримуватися положень відповідного договору та вимог Директиви 2010/75/ЄС. Також, ці вимоги стали обов’язковими після підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Євроінтеграція та розбудова партнерства з Енергетичним співтовариством ґрунтуються на виконанні Україною взятих зобов’язань. 

Для забезпечення виконання положень НПСВ у лютому 2021 року 40 народних депутатів України зареєстрували проект постанови №5129 – коаліція “Енергетичний перехід” підтримує його. Це своєрідна покрокова інструкція уряду для захисту права українців на чисте повітря. В постанові зафіксовані наступні приписи, які Кабмін має виконати до кінця 2021 року:

1. Закріпити строки та умови реалізації НПСВ.

2. Затвердити комплекс джерел фінансування НПСВ.

3. Міністерству енергетики України – затвердити проєкт закону України про Енергетичну стратегію України до 2050 року.

4. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України – затвердити методику розрахунку та верифікації даних про викиди забруднюючих речовин від великих спалювальних установок.

5. Міністерству охорони здоров’я України – затвердити механізм щоквартального розрахунку збитків, завданих викидами з великих спалювальних установок системі охорони здоров’я, життю та здоров’ю громадян України.

З текстом проекту постанови можна ознайомитись за посиланням

Підтримка парламентом постанови № 5129 життєво необхідна сьогодні для забезпечення виконання НПCВ, екологізації сектору та відстоювання інтересів громадян на безпечне життя в чистому довкіллі.

 

Матеріал підготовлено за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна у рамках проєкту «Підтримка Коаліції українських НУО «Енергетичний перехід».