Коаліція «Енергетичний перехід» закликає членів Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг зробити кроки для розвитку електростанцій із потужністю менше 1 МВт та підвищити гранулярність ринку.

Коаліція «Енергетичний перехід» та ГО «Спілка активних споживачів та проз’юмерів» (САСП) визначили частку малих гравців ВДЕ-ринку – електростанції із потужністю менше 1 МВ, структуру сектору малих виробників енергії з ВДЕ за потужністю, технологією та  розподілом за регіонами. Дослідження здійснювалось за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна.

В Україні працює 492 малих ВДЕ-електростанції потужністю до 1 МВт. Мала ВДЕ-генерація в Україні розвивається дуже складно. Вона займає менше, ніж 2,5% від всіх встановлених в Україні ВДЕ-потужностей – 184,7 МВт.

Вищевказані показники свідчать про несприятливий для малих учасників ринку законодавчий та регуляторний режим. У той же час вплив малої розподіленої генерації на мережу значно менший, ніж великих об’єкті. Країни ЄС стимулюють розвиток саме розподіленої генерації з ВДЕ та створюють привабливі умови для малих учасників енергетичних ринків. Україна повинна рухатись у цьому ж напрямку. На жаль, показники українського сектора ВДЕ в порівнянні з Європою та світом невтішні. 

Коаліція «Енергетичний перехід» та САСП переконані, що розвиток розподіленої генерації, зокрема генерації потужністю до 1 МВт є важливим завданням для України:

 1. Такий розвиток створює нові можливості для місцевого бізнесу, зокрема — малого та середнього.

2. Розподілена ВДЕ-генерація меншою мірою впливає на енергосистему ніж крупні об’єкти.

3. Мала генерація створює більш диверсифіковану за власністю структуру генерації, що означає зменшення рівня монополізації в енергетиці.

4. Мала генерація дає нові можливості місцевим громадам та спільнотам для часткового забезпечення себе чистою енергією.

5. Європейський Союз у своєму 4-му Енергетичному Пакеті приділяє особливу увагу малим учасникам енергетичного ринку та проз’юмерам. Пакет вимагає від країн членів ЄС недискримінаційної участі для малих гравців ринку, проз’юмерів та енергетичних ініціатив спільнот в організованих ринках електроенергії.

Для того щоб стимулювати розвиток малої генерації в Україні потрібно, перш за все, застосувати підхід підвищення гранулярності енергетичних ринків. Цей підхід передбачає встановлення вимог до малих учасників енергетичних ринків відповідно та пропорційно до масштабів їх діяльності, потужності їх активів та впливу на енергетичні системи або ринки. Що менший об’єкт, то менше адміністративних труднощів.

Ми підрахували, що сьогодні в Україні 134 ВДЕ-електростанції потужністю менше ніж 150 кВт. Їх загальна потужність складає 11,773 МВт. Згідно з положенням українського законодавства, вони могли б отримати «зелений тариф» без отримання ліцензії. Однак, тут потрібно взяти до уваги офіційну позицію НКРЕКП. Згідно з нею без ліцензії на виробництво електроенергії можуть працювати винятково юридичні особи, сукупна потужність усіх сонячних електростанцій яких становить не більше 150 кВт. Іншими словами, компанії з двома електростанціями загальною потужністю 250 кВт вже потрібно отримувати ліцензію. Таким чином, претендувати на роботу без ліцензії можуть 65 компаній із загальною встановленою потужністю об’єктів 5,614 МВт. Така ситуація є не логічною і шкодить розвитку розподілених джерел енергії через створення надлишкових бар’єрів для власників малої генерації. Отож, у розвинутих західних країнах все більш поширеним підходом для розвитку сектору малих виробників стає підвищення гранулярності ринків. 

Україна за останні 2 роки зробила перші кроки до підвищення гранулярності ринків:

1. Законом про ВДЕ-аукціони передбачається, що сонячні електростанції потужністю до 1 МВт не беруть участь в аукціонах, схемою їх підтримки залишається «зелений тариф».

2. Цей же закон передбачає можливість для юридичних осіб без ліцензії підключати сонячні електростанції встановленою потужністю до 150 кВт.

Рекомендації:

Зважаючи на все перелічені дані, представники Коаліції та САСП закликають депутатів зробити кроки для підвищення рівня гранулярності ринку, які передбачають:

1. Зміни в законодавство, які дозволили б компаніям підключати обмежену кількість малих електростанцій потужністю до 150 кВт без ліцензії (наприклад — до 3х або 5).

2. Розробка окремих ліцензійних умов для ВДЕ-генерації різної потужності. На сьогодні ліцензійні вимоги для виробників енергії є єдиним документом. Більш оптимальним для розвитку розподіленої генерації стало б розроблення окремих ліцензійних умов для ВДЕ-установок різної потужності.

3. Розробка полегшених процедур звітності в НКРЕКП для малих електростанцій — на сьогодні ці процедури є однаковими для всіх виробників електроенергії, що створює додаткові бар’єри для малих гравців.

4. В контексті останніх подій, а саме підписання Меморандуму між урядом та окремими асоціаціями виробників електроенергії з ВДЕ, важливим кроком буде залишити для малих виробників енергії з ВДЕ поточний режим підтримки.

Розподілена генерація дозволить залучити приватні інвестиції в справедливий енергетичний перехід від осіб з невеликими доходами, яких в Україні немало. 

Ми переконані, що ці рішення сприятимуть справедливому енергетичному переходу на відновлювані джерела енергії, досягненню міжнародних домовленостей та внутрішніх кліматичних цілей України.

________________________________________________________________________________

Зауваги щодо методології:

– Дані, якими оперує дослідження, отримані шляхом поєднання даних з регулярних звітів НКРЕКП щодо електростанцій, що отримали “зелений” тариф, та даних із засідань НКРЕКП.

– Дані про потужності вказані за постійним струмом (DC) і відрізняються від даних про потужності підключень відповідних електростанцій за змінним струмом (AC).

– При підрахунку кількості малих електростанцій, дані про електростанції були агреговані: різні черги електростанцій, що знаходяться за однією адресою та належать тому ж власнику, рахувались як одна електростанція із сумарною потужністю, що складається з потужностей окремих черг.