10 та 11 грудня в Катовіце представники країн-учасниць договору про Енергетичне Співтовариство обговорювали соціально-економічні аспекти перебудови енергетики та скорочення викидів парникових газів відповідно до цілей Паризької Угоди. Цього року Секретаріат Енергетичного Співтовариства вперше взяв участь у щорічній кліматичній конференції ООН та організував тематичний захід “Перехід на низьковуглецеву економіку: шляхи до справедливої трансформації в Енергетичному Співтовариство та за його межами”.

Подія була відкрита промовою президента COP24 міністра охорони навколишнього середовища Польщі Міхала Куртики. У своєму виступі міністр підкреслив, що трьома основними принципами кліматичної політики є безпека, сталість та солідарність. Він також висловив свою підтримку посиленню кліматичної політики в рамках Енергетичного Співтовариства як рушійної сили, яка сприяє міжнародним зусиллям в галузі клімату.

“Хотілося б, щоб центральноєвропейський регіон став хорошим прикладом енергетичної трансформації. Необхідно розуміти, що диверсифікація в енергетичному секторі є надзвичайно важливою для здійснення справедливого енергетичного переходу. Важливими умовами для енергетичної безпеки також є розвиток технологій зберігання енергії та електрифікація транспорту”, – відзначив Міхал Куртика.

Під час заходу, який модерувала Коні Хедегаард, колишній комісар ЄС з питань клімату, відбулася дискусія між представниками міністерств, що відповідають за питання клімату та енергетики, Європейської Комісії, Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики (IRENA) та громадянського суспільства з країн-членів договору про Енергетичне Співтовариство. Обговорення фокусувалося на тому, як розпочати життєздатну економічну та технологічну трансформацію енергетичної галузі в старих вуглевидобувних регіонах.

Міхал Куртика. Фото: energy-community.org

Так само як Польща та ряд інших держав-членів ЄС, країни Енергетичного Співтовариства значною мірою залежать від вугілля. Вони стикаються з проблемою виводу з експлуатації вугільних ТЕС та виконання вимог директив про промислові викиди та щодо великих спалювальних установок. В той же час країни мають величезний потенціал для виробництва енергії з поновлюваних джерел. Учасники заходу обговорювали те, як забезпечити соціальну справедливість при втіленні енергетичного переходу енергії та згортанні вугільної галузі.

З 1 січня 2018 року в Енергетичному Співтоваристві вступили в силу директиви 2001/80/ЕС про видики від великих спалювальних установок (які встановлює ліміти на викиди SO2, NOx та пилу від існуючих електростанцій) і 2010/75/EU про промислові викиди (для тих самих забруднюючих речовин від нових електростанцій). На практиці це призводить до того, що вугільні ТЕС в країнах-членах стають неконкурентноспроможними порівняно з новими високотехнологічними розподіленими потужностями відновлюваної енергетики.