Уже майже 2 місяці триває війна в європейській країні – Україні. Два місяці, щоденно продовжують падати десятки ракет на мирні міста, житлові будинки, лікарні, школи та навіть ферми. Щодня російські війська вбивають, ґвалтують і заморюють голодом сотні людей. 

Можливо, у вас є діти, і сьогодні вони вам сказали “Доброго ранку” перед тим, як іти до школи, а тисячі українських дітей уже не скажуть цих слів своїм батькам. Тому що виготовлена чи куплена за нафтодолари російська зброя вбила цих дітей або їх батьків. 

Щодня ЄС платить близько 1 млрд євро за російський газ і нафту. Зокрема, Німеччина є одним із найбільших покупців, а відповідно, і спонсорів війни в Україні, щодня витрачаючи на російський газ близько 200 млн євро

Раніше, на самому початку російської війни проти України, ми разом із понад 750 організаціями з 60 країн світу закликали вас відмовитися і заборонити будь-який імпорт викопного палива з Росії та негайно відмовитися від усіх видів викопного палива в ЄС та інших країнах.

Словосполучення “спонсор війни”, можливо, викликає у вас внутрішній спротив, але мусимо констатувати, що це факт. Адже війна живиться перш за все грошима. А російська економіка живиться грошима від продажу нафти та газу. 

Ми розуміємо, що відмова від російських енергоносіїв – це болісна та складна процедура для Німеччини в короткостроковій перспективі: покращення енергоефективності, пріоритизація розподілення викопного палива, пошук нових постачальників, розбудова нових логістичних шляхів, інвестиції в нові джерела енергії та енергетичний перехід – усе це додаткові витрати. Але ця відмова стане величезним здобутком у довгостроковій перспективі – енергонезалежністю від держави-агресора, потужним гуманним слідом в історії людства. Для нас усіх це переломний момент, але одночасно й унікальна можливість упровадити необхідні радикальні зміни, аби покласти край залежності Німеччини та Європи від викопних палив і серйозно вплинути на темпи глобального потепління. І хоча таке рішення Німеччини не поверне життя тисяч загиблих українців, але збереже ще тисячі життів, яким загрожують війни, що ведуться за рахунок нафти, газу та вугілля. Ці життя можуть зробити великий внесок у європейську економіку.  

Ми розуміємо, що як політики високого рангу ви змушені мислити великими масштабами – долею країни, нації, економіки. Маючи таку владу та вплив, просимо вас використати їх також для порятунку України та майбутнього Європи. Просимо вас відкрити своє серце та спуститися на рівень дітей із Маріуполя чи Херсона, Харкова чи Бучі, які дуже чекають закінчення цієї війни, які вірять, що зможуть знову піти у свою школу, зможуть знову не боятися, що в їх будинок поцілить ракета. 

Ми, люди України, віримо в те, що ви, німецькі політики, можете зупинити цю війну й об’єднати інші європейські країни навколо себе. Для цього потрібно лише трохи політичної волі та людяності, щоб увести повне ембарго на купівлю російської нафти, газу та вугілля. Згідно з новими даними Німецького інституту економічних досліджень, Німеччина вже до 2022 року могла би повністю відмовитися від російського газу. 

З повагою,

Українська Кліматична Мережа

ГО “Еколтава”

ГО “Екосфера”

ГО “Хмельницький енергетичний кластер”

ГО “EKOTOPE”

ГО “Екологічний клуб “Еремурус”

МБО “Екологія-Право-Людина”

ГО “Наш дім – Манява”

ГО “Голос Природи”

ГО “Екодія”

ГО Експертно-дорадчий центр “Правова аналітика”

ГО “Екосенс”

Громадська ініціатива “Місто сонця”

ГО “Екоклуб”

Коаліція “Енергетичний перехід” 

ГО Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА»

ГО “Лісові ініціативи”

ГО Чорноморський жіночий клуб

ГО “Зелений рух” Миколаївщини

ГО “Екопарк “Осокорки”

ГО “Конгрес громадських об’єднань України”  

U-Cycle (ГО “Асоціація велосипедистів Києва”)

ГО “Центр міжнародного співробітництва і впровадження проектів”

Глобальний договір ООН в Україні

ГО “Українська природоохоронна група”

ГО Суспільство Зіровейст

Громадська спілка “Асоціація сонячної енергетики України”

ГО “БАХМАТ”

ГО “Центр правового захисту довкілля і клімату”

ГО “Горизонт-17”

ENGLISH

For almost two months there has been a war going on in Ukraine, a country based in Europe. For two months, daily, dozens of missiles hit cities, houses, hospitals, schools, even farms. Every day Russian troops murder, rape and starve hundreds of people to death. 

You may probably have children and today they said “Good morning” to you before going to school. Yet thousands of children will never say that to their parents. Since they or their parents were killed by Russian weapons, those produced or purchased for money from selling oil or gas. 

The EU pays around 1 billion euros daily for Russian fossils. For example, Germany is one of its main consumers and thus is the main sponsor of war in Ukraine, as its daily spendings for Russian gas reach around 200 million euros

Earlier, at the very beginning of the Russian war against Ukraine, we, along with over 750 organizations from 60 countries of the world, have been calling on you and other world leaders to reject and ban any import of fossil fuels from Russia and rapidly phase out all fossil fuels in the EU and the world.

The word combination “sponsor of war” may probably provoke inner resistance in you, yet we have to admit it as a fact. Since war is fed by money in the first place. And Russian economics is fed by money from selling fossils. 

We realize that refusal from Russian energy sources might appear painful and complicated for Germany in the short run: it means improvement of energy efficiency and prioritization of fossil fuel distribution, development of new logistic routes, investing in renewable energy sources and energy transition – all this is additional spendings. But in the long run these measures are a great gain – energy independence from the aggressor country and a powerful humanitarian milestone in history. This moment is challenging for all of us but it provides an unique opportunity to make the needed radical changes to end Germany’s and Europe’s fossil fuel dependence and robustly tackle global warming. Though it won’t bring thousands of Ukrainians back to life, it will rescue thousands more people, who will be threatened by wars fuelled by fossils and who may consistently contribute to sustainable European economics.  

We understand that you have to think big – about the future of the country, nation and economics. Yet we ask you to use your power and influence to rescue Ukraine and the future of Europe too. We ask you to open your soul and go down to the level of children from Mariupol or Kherson, Kharkiv or Bucha. They very much await for this war to end, they believe they will go back to school and they won’t have to expect their house to be hit by a missile. 

We, the people of Ukraine still want to believe that you are the German politicians, are people of honor, people of your word. We are sure that you’re able to halt this war and gather other countries around you to support efforts towards ending the war. You only need some political will and humaneness to impose a full embargo on Russian oil and gas. The German minister for foreign affairs announced that an oil embargo will be imposed by the end of the year but that it’d take at least until 2024 before Germany will stop importing gas. That is far too late and it will come with a tragic human cost in Ukraine. According to a recent study by the German Institute for Economic Research (DIW) Germany could stop using Russian gas as early as 2022. We urge you to do the only right and moral thing. Stop the imports of Russian oil and gas now!

Truly yours,

Ukrainian Climate Network

NGO “Ekoltava”

NGO “Ecosphera”

NGO “Khmelnytskyi energy cluster”

NGO “EKOTOPE”

NGO “Environmental Club “Eremurus”

ICO “Environment-People-Law”

NGO “Our home – Manyava”

NGO “Voice of Nature”

NGO “Ecoaction”

NGO “Expert Advisory Center Legal Analytics”

NGO “Ecosense”

Social Initiative “City of the Sun”

NGO “Ecoclub”

Energy Transition Сoalition

NGO “Forza”

NGO «ForestCom» 

NGO “Black Sea Women’s Club”

NGO “Green Movement” of Mykolayiv region

NGO  «OSOKORKY WETLAND PARK»

NGO “Congress of Public Associations of Ukraine”

Global Compact Network Ukraine

NGO “Center for international cooperation and project implementation”

NGO “U-cycle”

NGO Ukrainian Nature Conservation Group

NGO Zero Waste Society

NGO “Solar Energy Association of Ukraine”

NGO “BAKHMAT”

NGO «Center for Legal Protection of Environment and Climate»

NGO “Horizon – 17”

Матеріал підготовлено у рамках проекту «Зміцнення мережі ГО «Ekonet» в питаннях охорони клімату і довкілля в Східній Європі і Центральній Азії» при фінансовій підтримці «Хліба для Світу».