В запропонованій урядом в квітні “Стратегії державної екологічної політики на період до 2030 року” допускається подвоєння викидів парникових газів від їх поточного рівня, що де-факто означає можливість збільшення залежності від викопного палива, значні обсяги якого наразі доводиться імпортувати.

Громадські організації стурбовані тим, що уряд пропустив до розгляду у парламенті стратегічний документ, який не враховує потенціал скорочення викидів парникових газів за рахунок енергоефективності та переходу до відновлюваних джерел енергії, в той час коли системна державна політика по цим напрямкам потрібна не тільки для скорочення викидів парникових газів та загального покращення екологічної ситуації, а й для підвищення енергетичної безпеки та залучення інвестицій у створення нових робочих місць. В документі також не встановлюється чіткий зв’язок між кліматичною та енергетичною політикою держави.

Як що Верховна Рада затвердить недієву екологічну стратегію до 2030 року, Україна може втратити «зелені» інвестиції та перспективи  сталого економічного розвитку, а також посилить свою залежність від імпорту викопного палива, про це попереджають неурядові організації, що входять до складу Української Кліматичної Мережі (УКМ).

Експерти УКМ вказують на те, що проект екологічної стратегії не узгоджується з іншими стратегічними документами та міжнародними зобов’язаннями України в сфері підвищення енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії. Зокрема, вже затверджена нова Енергетична Стратегія України ставить перед Урядом на 2030 рік більш амбітні цілі по скороченню викидів парникових газів у повітря  – мінімум мінус 15% від рівня 2010 року. В той же час, Мінприроди пропонує затвердити стратегію, яка уможливлює зростання викидів СО2 у 2030 році до 60% від їх обсягу в 1990р. Такий сценарій уможливлює значний ріст викидів парникових газів, замість їх стабілізації та скорочення.

На думку екологів Україна має переглянути свою принципову позицію по клімату, закріплену в поточному національному внеску до глобальних заходів зі скорочення викидів парникових газів в рамках Паризької Кліматичної Угоди, і лише потім ухваювати нові чи оновлювати існуючі стратегічні документи в галузях енергетики, енергоефективності, охорони довкілля та кліматичної політики.

Законопроект «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року» Кабінет Міністрів України ухвалив на засіданні 25 квітня і відправив його на розгляд до парламенту. Попри формально проведену минулого року процедуру консультацій з громадськістю при підготовці даної стратегії, запропоновані громадськістю коментарі не були враховані.