Джерело фото

Міністерство енергетики України

01601 , м. Київ, вул. Хрещатик, 30

minenergoua@gmail.com

Щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження реєстру видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії»  

Громадська спілка «Асоціація сонячної енергетики України», яка представляє українських та іноземних учасників ринку сонячної енергетики України та Коаліція громадських організацій «Енергетичний перехід» висловлюють свої коментарі та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження реєстру видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії», що був оприлюднений 25.08.2022 р. на офіційному веб сайті Міненерго.

На додачу до раніше наданих АСЕУ пропозицій (лист АСЕУ вих. № 07/09 від 21.09.2022 р.), окремо хочемо звернути Вашу увагу на необхідності врахувати при доопрацюванні законопроекту норм Стандарту CEN – EN 16325.

Так, відповідно до Договору про створення Енергетичного Співтовариства та рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 30 листопада 2021 року для України є обов’язковими імплементація положень Директиви 2018/2001 щодо стимулювання використання енергії з відновлювальних джерел (RED II).

Директивою 2018/2001 чітко визначена необхідність:

– надавати споживачу інформацію щодо частки відновлювальної енергії в поставленій йому електроенергії з підтвердженням такої інформації гарантіями походження;

– видачі державою гарантій походження за запитами виробників чи інших відповідних учасників ринку;

– узагальнення підходів з метою покращення міждержавного обігу гарантій походження.

Окрім того, Директива зобов’язує здійснювати розробку національного законодавства в сфері гарантій походження відповідно до Стандарту CEN – EN 16325 (частина 6 статті 19 Директиви).

Тож звертаємо вашу увагу, що оприлюднений до громадського обговорення Міністерством енергетики України проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження реєстру видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії» (далі – законопроєкт) містить окремі не відповідності Директиві 2018/2001 та Стандарту CEN – EN 16325:

1. Поняття «реєстр гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел» та законопроєкт містить поняття щодо гарантій походження, які не співвідносяться з загальними поняттями та етапами обігу гарантій походження. Стандарт CEN – EN 16325 не передбачає терміну «використання» гарантій походження. Натомість гарантії походження видаються, передаються, відкликаються та погашуються, в тому числі у зв’язку із закінченням строку їх дії. 

2. Стаття 95 законопроєкту містить не повний перелік інформації, що має включати гарантія походження. Даний факт унеможливить розширити перелік на етапі розробки деталізації порядку функціонування реєстру та відповідно експортувати гарантії походження. Відповідно до  п. 7.1. Стандарту CEN – EN 16325 гарантія походження має містити:

1) назву виробника, якому видано гарантію походження;

2) вид енергії, на яку видано гарантію походження;

3) назву відновлювального або іншого ресурсу чи джерела енергії, яке було використане для виробництва електричної енергії, на яку видана гарантія походження;

4) встановлену потужність об’єкта електроенергетики, на якому здійснено виробництво електричної енергії, на яку видана гарантія походження;

5) дату введення в експлуатацію об’єкта виробництва;

6) дату початку виробництва електричної енергії, на яку видана гарантія походження;

7) дату закінчення виробництва електричної енергії, на яку видана гарантія походження;

8) тип об’єкта або установки залежно від технології виробництва та джерела електричної енергії для виробництва;

9) назву, місцезнаходження та унікальний номер об’єкта електроенергетики, присвоєний йому під час реєстрації в реєстрі гарантій походження електричної енергії;

10) механізм стимулювання розвитку відновлювальної енергетики, у тому числі вид та рівень пільгового тарифу або інвестиційної державної підтримки, або інвестиційної підтримки за участі держави, що застосовується або застосовувалися до виробника енергії, на яку видано гарантію походження;

11) унікальний номер, що присвоюється органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, при видачі гарантії походження;

12) назву органу, що видав гарантію походження;

13) дату видачі гарантії походження.

3. Абзацом третім статті 95 законопроєкту визначається, що гарантії походження формуються в реєстрі на підставі даних комерційного обліку. Проте, розділом 7 Стандарту CEN – EN 16325 чітко передбачено, що гарантії походження формуються на підставі даних, наданих виробником з підтвердженням виокремлення електроенергії на яку видаються гарантії походження від електроенергії, що виробляється об’єктом. Орган видачі зобов’язаний перевірити, що електроенергія на яку видається гарантія походження не включає власного споживання, споживання обладнання об’єкту, транспортування. Водночас, дана перевірка повинна бути здійснена при будь-якій системі обліку для отримання можливості здійснювати експорт гарантій походження, оскільки ні інші країни ні їх органи видачі не володіють інформацією щодо систем обліку України чи їх особливостей. 

4. У законопроєкті міститься термін «кінцевий споживач», що не передбачений законодавством в сфері електричної енергії.

5. Законопроєктом визначено, що строк дії гарантії походження становить  12 місяців з дати її видачі. Однак, відповідно до частини 3 статті 19 Директиви 2018\2001 строк дії гарантії походження становить 12 (дванадцять) місяців із дати виробництва енергії, на яку видана відповідна гарантія походження.

6. Перелік інформації, що надається в заяві на отримання гарантії походження відповідно до законопроєкту не надає можливості отримати інформацію, що має міститись в виданій гарантії походження відповідно до вимог Стандарту CEN – EN 16325.

7. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні послуги» виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються суб’єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги. Законопроєктом не передбачено повноваження органу видачі. Разом з тим, пп. 5.2.2. Стандарту CEN – EN 16325 зафіксовані зобов’язання органу видачі, виконання яких є обов’язковим для гарантії дотримання вимог щодо забезпечення міжнародних вимог до гарантій походження.

8. Законопроєктом не визначено, що в порядку функціонування гарантій походження буде передбачений порядок їх передачі, відкликання, погашення. Натомість Стандарт CEN – EN 16325 чітко регламентує ці дії, а особливо порядок передачі гарантій походження. Без наявності гармонізованого порядку передачі – передача експорт гарантій походження буде неможливим що нівелює мету законопроєкту як такого. Окрім того, законопроєкт не регулює надання інформації щодо складу поставленої електроенергії споживачу, що відповідно робить видачу гарантій походження не потрібним.

9. Законопроєктом та в посиланнях на порядки не передбачено аудиту виробництва, що має проводитись щорічно відповідно до розділу 12 Стандарту CEN – EN 16325.

Відповідно, враховуючи викладене вище, громадські організації та спілки, що їх представляють, висловлюють пропозицію щодо організації на базі Міненерго відповідної робочої групи по доопрацюванню зазначеного законопроєкту та готові прийняти участь в її роботі, з метою підготовки якісного законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження реєстру видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії».

Сказко І.С.

Заступниця директора ГС «АСЕУ» 

03110, м. Київ, вул. О. Пирогівського, 19/4

email: office@aseu.org.ua

Литвин Н.В.

Координаторка коаліції «Енергетичний перехід» 

33014, м. Рівне, вул. Степана Бандери 41, оф. 95

office@ecoclubrivne.org

Оригінал документу з коментарем.

 

   

Підготовлено у рамках проекту проєкту «Формування структурних змін у вугільних регіонах України», що реалізується у співпраці із DRA e.V. та за підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини,  а також за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна у рамках проекту «Адвокація механізмів підтримки ВДЕ-генерації в умовах війни».