Відповідно до висновків доповіді “Глобальна енергетична трансформація: Дорожня карта до 2050 року“, опублікованої Міжнародною агенцією з відновлюваної енергетики (IRENA) 17 квітня, темпи розгортання відновлюваної енергетики мають бути збільшені принаймні в шість разів по всьому світі для досягнення цілей декарбонізації економіки до 2050 року та запобігання катастрофічним змінам клімату, визначених Паризькою Угодою. У доповіді зазначається, що за умов 6-ти кратного збільшення обсягів будівництва потужностей ВДЕ,  світова економіка отримає додатковий приріст у 1% ВВП, а також ще більш значні вигоди, які не фіксуються у ВВП, зокрема попередження найгірших наслідків змін клімату, зменшення забруднення повітря та покращення здоров’я населення.

 

“Відновлювані джерела енергії та енергоефективність разом утворюють наріжний камінь для світового усунення проблеми викидів CO2, пов’язаних з енергетикою. Вони можуть забезпечити понад 90 відсотків скорочень викидів СО2 в енергетиці, необхідних для утримання росту глобальної температури до двох градусів за Цельсієм”, – заявив генеральний директор IRENA Аднан З. Амін. “Щоб декарбонізувати глобальну енергетику достатньо швидко та уникнути найгірших наслідків змін клімату, відновлювані джерела енергії повинні складати щонайменше дві третини загального постачання енергії до 2050 року”.

В доповіді “Глобальна енергетична трансформація” IRENA закликає до невідкладного енергетичного переходу в усьому світі та переконливо доводить, що новий шлях розвитку енергетики є економічно більш вигідним. Для цього необхідне масштабне зростання інвестицій у ВДЕ і енергоефективні технології та їх широке розгортання без зволікань.

“Утримання росту глобальної температури нижче 2 градусів за Цельсієм є технічно можливим. Це також буде більш економічно, соціально та екологічно корисним, ніж той шлях, що випливає з поточних планів та політик. Для цього глобальна енергетична система повинна пройти глибоку трансформацію та перебудову, невідкладно замінюючи стару інфраструктуру, яка ґрунтується на використанні викопного палива”, – йдеться в доповіді.

 

У порівнянні з сценарієм “business as usual”, що передбачає подальшу залежність від викопного палива, повномасштабний перехід до відновлюваних джерел енергії створить майже в двічі більше робочих місць в енергетиці. Згідно оцінці IRENA зайнятість в енергетиці до 2050 року може зрости 28,8 млн проти 14,9 млн у базовому сценарії. Глобальний Енергетичний Перехід також збільшить світовий приріст ВВП на 1% і значно покращить загальний добробут, особливо враховуючи радикально відмінний соціально-економічний слід відновлюваної енергетики та технологій спалення викопного палива з їх чисельними екстерналіями – від забруднення повітря та утворення токсичних відходів до широкомасштабних аварій.

 

Передбачається що в майбутньому електроенергія стане основним енергоносієм. За оцінкою IRENA частка використання електроенергії в секторах кінцевого споживання (будівлі, тепло та транспорт), повинна зрости вдвічі, з приблизно 20% у 2015 році до 40% у 2050 році. Відновлювані джерела енергії також повинні масштабно застосовуватися для прямого використання, зокрема як паливо для транспорту та для виробництво тепла.