Звіт “Стимулювання розподіленої генерації в 4-му Енергетичному Пакеті ЄС” виконано у серпні-вересні 2020 року за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна, Коаліції «Енергетичний перехід» та Спілки Активних Споживачів і Прозьюмерів для визначення, які інструменти, запропоновані 4-м Енергопакетом ЄС можуть бути ефективно застосовані в Україні для збільшення частки малої ВДЕ-генерації на ринку.

Передумовою для створення цього Звіту стали результати дослідження малих учасників ринку ВДЕ в Україні, що було проведене влітку 2020 року. Дослідження показало, що потужності таких учасників ринку займають дуже малу частку ринку — 2,46% від загальної встановленої потужності станом на червень 2020 року.

Такі показники свідчать про існуючі бар’єри для участі малих учасників ринку ВДЕ в Україні та розвитку розподіленої генерації. Зараз негативні впливи на участь малих компаній у ринку ВДЕ посилились за рахунок останніх дій держави, спрямованих на зменшення «зеленого тарифу».

Отже, з’явилась потреба зрозуміти, яким чином в Україні можна надалі розвивати розподілену генерацію, які моделі підтримки для неї можна використовувати. У контексті того, що в 2019 році Європейський Союз затвердив свій 4-й Енергетичний Пакет, у якому багато уваги приділено розподіленій генерації, логічним наступним кроком стало вивчення інструментів, з допомогою яких ЄС планує збільшувати кількість розподіленої генерації у власній енергетиці.

Довідково: Інформація, надана у цій публікації, є аналізом відкритої інформації, що міститься у 4-му Енергопакеті ЄС та її інтерпретацією на думку авторів, що не обов’язково відображає офіційну позицію Фонду ім. Гайнріха Бьолля та Уряду Німеччини.