Доповідь міжнародної мережі REN21 “Стан відновлюваної енергетики в світі на 2018 рік” дає загальну картину в галузі та аналіз по кожному регіону. В доповіді показані існуючі протиріччя в галузі: революція в електроенергетичному секторі веде до швидких змін та переходу до відновлювальних джерел енергії, з іншого боку загальний перехід не розвивається з потрібною швидкістю. Перехід до ВДЕ у секторі електроенергетики вже відбувається, але термінові дії потрібні в сферах опалення, охолодження та транспорту. Кожна з цих сфер детально проаналізована в доповіді.