Цей спеціальний звіт Міжнародного агентства з відновлюваної енергії (IRENA) спрямований на підтримку урядів країн Південно-Східної Європи (країни Балканського півострову, Румунія, Болгарія, Україна, Молдова) у підготовці довгострокових стратегій розвитку відновлюваної енергетики. У звіті наводиться оцінка доступного кожній країні економічного потенціалу для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії та рекомендації щодо його реалізації. Спираючись на високий потенціал для розвитку відновлюваної енергетики регіон, що включає нових членів Європейського Союзу (ЄС) та країн-учасниць Договору про Енергетичне Співтовариство, може прийняти в сфері клімату та енергетики амбітні цілі на 2030 рік.