Україна має технічний та економічний потенціал для переходу на відновлювані джерела енергії (ВДЕ)

Якщо розглянути два шляхи: залишити все як є (базовий) або ж зробити фокусом державної політики розвиток відновлюваної енергетики як пріоритетної (революційний), можна побачити, які суттєві переваги для економіки та суспільства дає максимальне запровадження енергоефективних заходів та виробництво енергії з відновлюваних джерел.

91% зеленої енергетики до 2050 року можна отримати при використанні вже існуючих технологій та зменшенні споживання енергоресурсів на 42% в порівнянні з базовим сценарієм у 2050 році.

Загальне постачання первинної енергії

РеволюційнийБазовий сценарій,
тис. тон нафтового еквіваленту (н.е.)

Клікайте на кнопки, щоб перемкнути сценарій. При наведенні на графік відображається постачання енергоресурсу в даний рік.

* за базовий рік взято 2015 відповідно до дослідження "Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року"

Ефекти від переходу на "зелену" енергію

  Для суспільства

 • Нова енергетична інфраструктура
 • Нові робочі місця в галузі ВДЕ та енергоефективності
 • Нові можливості для розвитку на місцях: локальне виробництво енергії, використання місцевих ресурсів
 • Зменшення кількості працівників у видобувній галузі
 • Скорочення викидів парникових газів на 90 % від рівня 1990 р.
 • Зниження негативного впливу від енергетики на здоров’я людей

  В економіці

 • Скорочення потреб в енергоресурсах на 42%
 • Економія до 75% енергоресурсів для опалення завдяки повній реконструкції будинків
 • Економія 30% коштів завдяки енергоефективності та енергозбереженню
 • Енергоємність ВВП України знизиться у 3 рази
 • Не потрібно імпортувати газ, вугілля, ядерне паливо

Як зміниться споживання ресурсів

Сценарій: РеволюційнийБазовий

тис. тон нафтового еквіваленту (н.е.)

загалом2015

Енергоефективність — це важливо!

Впровадження заходів з енергоефективності скоротить сукупне споживання енергоресурсів на 42% в 2050 році.

Здійснивши енергетичний перехід ми будемо отримувати 91% енергії з відновлюваних джерел.

Що має відбутися для населення?

 • Термомодернізація житлових будинків
 • Модернізація систем енергозабезпечення об’єктів ЖКГ
 • Автоматизовані індивідуальні теплові пункти (ІТП)
 • Впровадження когенераційних систем для багатоповерхових будинків
 • Техніка А++, А+++
 • 40-50% населення використовує сонячні панелі на дахах будинків
 • Опалення та гаряча вода за рахунок біопалива та відходів, централізованого ВДЕ-тепла та використання сонячних колекторів

Що має відбутися для промисловості?

 • 88% — енергія з відновлюваних джерел та альтернативних видів палива
 • Електрифікація промисловості
 • Заміна енергоємного обладнання на нове та ефективне
 • Більші інвестиції з боку промислових виробників, зокрема електроенергетичної галузі

Що має відбутися в сфері надання послуг?

 • Частка відновлюваної енергетики складатиме 88%
 • Заходи з енергоефективності та енергозаощадження
 • Термоізоляція приміщень
 • Використання високоефективних технічних приладів (А++, А+++)

Що має відбутися в сільському господарстві?

 • Використання ВДЕ для виробництва електроенергії та тепла
 • Сільськогосподарський транспорт на біопаливі
 • Вирощування енергетичних культур
 • Нові технології використання сільськогосподарських машин та механізмів

Що має відбутися в транспортному секторі?

 • Легкові авто: 90% електромобілі, 10% на біопаливі
 • Електроавтобуси та електропотяги
 • Авіаційний, водний, вантажний транспорт на біопаливі

Витрати за базовим та революційним сценарієм, 2050 рік

млн. євро, прогноз

Вже від 2035 року бездіяльність буде коштувати дорожче, ніж перехід на зелену енергетику. Витрати зменшаться завдяки економії на паливі.

У 2050 році витрати за сценарієм переходу будуть на 13.7% нижчі, ніж за базовим сценарієм.

При здійсненні енергетичного переходу зростуть капітальні інвестиції, натомість більшість витрат суттєво скоротяться.